TJÄNSTER

HERAB utför:

  • Slamtömning, spolning av avloppsledningar.
  • Återvinningsuppdrag åt kommuner, privata företag och privatpersoner.
  • Transportuppdrag, t ex maskin-, asfalt- och grustransporter.

Vi har en maskinpark bestående av de flesta på marknaden förekommande lastbilar och maskiner i miljögodkända utföranden.

Vi har välutbildade förare med lång anställningstid och erfarenhet inom sitt respektive område, men vi skolar kontinuerligt in nya anställda för att
bibehålla hög kvalité på lång sikt.

Vi samarbetar med ett antal andra entreprenörer för att minska arbetstoppar samt för att tillgodose våra kunders behov när vi själva inte har rätt maskin för arbetet.