Välkommen till HERAB!

Vi utför slamtömning av enskilda avloppsanläggningar och kommunala avloppssystem samt spolning av alla sorters avloppsledningar.

Vi utför även torrsugning av sågspån och annan isolering mm.

Vi hyr ut liftcontainrar och containerflak för återvinning av byggavfall samt för återvinning av metaller, glas, wellpapp, papper och plast. Inom västra Härjedalen utför Vi på entreprenad åt Härjedalens kommun insamling av hushållsavfall samt återvinningsmaterial från kommunens ÅVC-anläggningar.

HERAB är ett dotterbolag till Lundstams Återvinning AB

                                    

    

HERAB
Inger Grannes väg 2
840 93  HEDE

Tfn: 0684-102 77
Fax: 0684-102 65
E-post:
info@herab.com